messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้ play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ-6-เดือน
บันทึกข้อความผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 112
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 113
บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 95
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 243
บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 232
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 193
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 224
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต. น้ำหมาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 389
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน