องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาใต้) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ ตำบล น้ำหมาน อำเภอเมืองเล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาใต้) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ร่างประกาศ เอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาใต้) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวั poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยลวงไซ-ส้าน (ช่วง ๔) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ร่างประกาศและเอกสาร /ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยลวงไซ-ส้าน (ช่วงที่ ๔) บ้านส้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จัง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเบือก-ทางแยกไปหนองผักก้าม หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
find_in_page ร่างประกาศและเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเบือก-ทางแยกไปหนองผักก้าม หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page ประกาศร่างเอกสารโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกอกน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยลวงไซ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยเบือก-ทางแยกไปหนองผักก้าม หมู่ที่ ๖ บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดื poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัทส์คอนกรีต (สายห้วยลวงไซ-ส้าน) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศฯ เอกสารฯ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัทส์คอนกรีต (สายห้วยลวงไซ-ส้าน) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. ๕๖-๐๐๑ จากสาย (ช่วงที่ ๓) ห้วยลวงไซ ถึงสา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ร่างประกาศ และเอกสาร ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัทส์คอนกรีต (สายห้วยลวงไซ-ส้าน) บ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
description ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4