องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลย.ถ. ๕๖-๐๐๑ จากสาย (ช่วงที่ ๓) ห้วยลวงไซ ถึง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๒) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเล
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซหมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหว
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/แบบรูป/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังห poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศและเอกสารประกวดราคา/แบบรูป/ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จั poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/แบบรูป/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยปอบ) บ้านห้วยลวงไซ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/แบบรูป/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 2) บ้านไร่ม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการหินคลุกเพื่อการเกษตร ห้วยกอกใหญ่ บ้านไร่ม่วง ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านส้าน ม.4 สายนาเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการถนน คสล ม.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงาน โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านโป่งเบี้ย ม.3 สายวนอุทยานแห่งชาติหริรักษ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยลวงไซ-ส้าน ม.2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านห้วยลวงไซ-บ้านส้าน ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตำบลน้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บ้านห้วยลวงไซ-บ้านส้าน ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณประจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยสี่แยกไปหนองผักก้าม) บ้านห้วยสีเสียด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านไร่ม่วงใต้-แยกห้วยเบือก ตำบลน้ำหมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 433
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3