องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ ระเบียบการบริหารจัดการกลุ่มตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo จัดกิจกรรมแบบ NEW Nomal poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo มาตรการป้องกันโควิด 19 ช่วงสงกรานต์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการกลุ่มตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
photo รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file สถิติการให้บริการผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และสถิติผู้ขอรับบริการขึ้นทะเบียนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
photo ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ธงไตรรงค์ ธำรงไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo เชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
photo ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
find_in_page ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อให้สำหรับการคำนวณภาษีที่ด poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์การแจ้งการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ และแบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
photo ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ตั้งอยู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3