องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info องค์การแห่งการเรียนรู้
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
folder อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
insert_drive_file กิดำเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ไตรมาสที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน ไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file กิจกรรมการทำความสะอาดเก็บขยะถนนสายหลักถนนสายรองและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ไตรมาสที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1