ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
ชื่อไฟล์ : vuQiUtLThu40554.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาน พ.ศ.2564 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานได้รับการประเมินอยู่ในระดับ AA ด้วยคะแนน 97.60