ชื่อเรื่อง : ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน COVID - 19
ชื่อไฟล์ : 1ppvwxAMon100117.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวไปฉีดวัคซีน COVID - 19 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตัวก่อนไปรับวัคซีน ณ #หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน #ตลาดชุมชนบ้านไร่ม่วงหมู่ที่1 #ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยลวงไซหมู่ที่2 #ที่ทำการกำนันตำบลน้ำหมานบ้านโป่งเบี้ยหมู่ที่3 #หน้าวัดศรีโนนเมืองบ้านส้านหมู่ที่4 #สี่แยกกลางหมู่บ้านห้วยสีเสียดหมู่ที่5 #ศาลากลางบ้านไร่ม่วงหมู่ที่6